22-09-2018

2018 - Kortfilmen"August"

I slut august var jeg med i en kortfilm for Deadbird Pictures, Mathias Snedker. Den mest grænseoverskridende rolle til dato.